Contact Us

Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd
Tel: 0086-20-82266153 
Fax: 0086-20-82266105 
E-mail: export@cnlushan.com
Add: No.22 Pubei Road, HuangPu, Guangzhou 510530, China